loading...
הגלריה בטעינה...

גלריה » התקווה היהודית - קיר פסיפס בגני תקווה 2008

פרוייקט קיר פסיפס בגני תקווה
כך נראה הקיר בטון לפני תחילת העבודה קיר בטון מהצד קיר בטון מלמעלה מתחיל את העבודה... :)) איזה צבע אשים כאן? הסקיצה והחלטת הצבעים... קצת פה וקצת שם... מחברים ובודקים..
נערמת לה ערימה... :)) רשימת דברים להביא לשטח... קצת פרטים מקרוב עוד פרט פרט נוסף הכל מוכן לדרך... העבודה מתחילה!! מה מדביקים כעת?
מתקדם יפה.. מוריד שאריות לפני ההדבקה את מי אתה מצלם?! רגע... איך זה נראה לי? יש בעיה? מסדר ומתקן עוד קצת... מתקדם יפה..
רגע... נלך לאחור לראות איך יוצא? הנה השם שלי... הנה צד הבטון שתכף יפוספס לו.. תיקון בפינה הצד כבר מקושט בפסיפס הופ, גם למעלה? איך זה? חתיכה פה וחתיכה שם...
אני במנוחה... רגע, זה כמו שרציתי? כן.... הודבקו כל הרשתות המוכנות... איך נראה בשקיעה? הקיר כולו בשקיעה משלים את החסר... עוד כמה חתיכות.... סיימתי עם ההדבקות!
ועכשיו שלב ה- ... רובה הגעתי לחצי קיר... והנה החצי השני גמור... הקיר אחרי הרובה (לפני הניקוי) אחרי הרובה - מבט למעלה והקיר... מוכן!! איזה כייף!!!
עם נשיא המדינה - שמעון פרס מסביר לנשיא המדינה עם ח"כ בנימין נתניהו וראש מועצת גני תקווה, אבישי לוין מסביר לביבי נתניהו הסבר העבודה "התקווה היהודית"